IRIS VAN DER KERKEN

SCHILDERIJEN

 

SCHILDERIJEN BEKIJKEN

 

TEKENINGENIris Van der Kerken studeerde schilderkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Tijdens haar studie ontving ze de Prijs Jozef Van Lerius voor Schilderkunst en bij afstuderen werd haar de Prijs Laurent Meeus voor Schilderkunst toegekend.
De kenmerken van een onmiskenbaar eigen stijl waren op dat ogenblik al aanwezig. Techniek en materiaal werden, vanuit een nood aan vereenvoudigen, beperkt tot haast uitsluitend werken met olieverf op doek.
Na een periode van zoeken naar de juiste omstandigheden en deelname aan enkele groepstentoonstellingen volgden 2 solotentoonstellingen in Den Heeck Art Gallery.
In “Uitgesproken stilte” maakte men kennis met enkele personages die vanuit hun begrensde omgeving een, niet zelden autobiografisch, verhaal uitbeeldden.
Twee jaar later, in “Onderweg” werd de blik op de ruimere omgeving gericht en leken die personages naar het achterplan verwezen.
De sterke vereenvoudigingen en het weren van overbodige details werden nog verder doorgedreven en benadrukten, in combinatie met het eigen, gedempte kleurgebruik, die bevreemdende stilte die heerst in haar werk.
In de tentoonstelling “i paint” werd het meest recente werk naast en tegenover eerdere schilderijen geplaatst en werd de link gelegd tussen de verschillende elementen uit voorgaande tentoonstellingen. Elk werk vertelt een eigen, klein verhaal, maar binnen elke tentoonstelling maakt het deel uit van een hoofdstuk in een groter geheel, een nog verder uit te werken “kadervertelling” die verhaald wordt in de schilderijen en tekeningen van Iris Van der Kerken.